Vereniging Mindset Wonen

De Vereniging  Mindset Wonen & haar leden

.Sinds februari 2021 februari is Mindset Wonen een vereniging, genaamd ‘Vereniging Mindset Wonen’. Alle bewoners van Mindset Wonen zijn lid van de vereniging en bespreken samen hoe ze de vereniging willen vormgeven.

Samen bedenken we een manier waarop we de zorg willen vormgeven. In grote lijnen is duidelijk hoe dit eruit zal komen te zien. Als bewoner regel je zoveel mogelijk zelf. Iedereen zal voor een groot deel zijn eigen assistentie en zorgverleners inhuren via het persoonsgebonden budget. Om het financieel haalbaar te maken, zal daarnaast een deel van de zorg gezamenlijk worden ingekocht, bijvoorbeeld de nachtdienst.

Van de leden wordt tevens verwacht dat ze meedenken en meebeslissen over andere onderwerpen waar ze bij Mindset Wonen mee te maken zullen krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Gezamenlijke betrokkenheid is essentieel voor de continuïteit van Mindset Wonen.

Van ieder lid wordt dus verwacht dat zij de intentie hebben om zich voor Mindset Wonen in te zetten. Naast inzet wordt van de leden verwacht dat zij de visie van Mindset Wonen onderschrijven, waarbij drie pijlers centraal staan:

  • Zelfstandig wonen in een eigen appartement.
  • Ruimte voor ontmoeting.
  • Samen regie over de zorg

Aan de leden zal inschrijfgeld en een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd. Op die manier kunnen de gemaakte kosten worden gedekt en kan de huur van gemeenschappelijke ruimte worden bekostigd.

Bestuur:

Binnen de Vereniging Mindset Wonen is er ook een bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 leden.

Het bestuur is het aanspreekpunt van de vereniging en draagt zorg voor het organiseren van de algemene ledenvergaderingen, het onderhouden van de externe contacten, de financiën en het organiseren van activiteiten.

Het bestuur komt minstens een keer per maand bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt.

Kom erbij:

Mindset Wonen is volop in ontwikkeling! De bewoners en betrokkenen zijn druk bezig om dit project te realiseren. Ben jij klaar voor Mindset Wonen en wil je weten of je in aanmerking komt?

Neem gerust contact op voor meer informatie. Natuurlijk kun je je hier ook gelijk inschrijven!

 

Reacties gesloten.