Vergelijkbare initiatieven

Hieronder vind je vergelijkbare initiatieven waarmee we samenwerken:

                                                                              Slim Wonen

Slim Wonen is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening die zich ten doel stelt om mensen met lichamelijke beperking en zijn naasten een passende zorg- en woonomgeving te bieden. Slim Wonen wil het mogelijk maken dat eenieder kan wonen zonder zorgen, hierbij wordt de zorg ook op maat met de mogelijke bewoner geregeld. Het doel is verder ook om de bewoners zelfstandig te laten wonen, maar toch de mogelijkheid hebben om (d.m.v. een gemeenschappelijke ruimte) met elkaar te zijn.

Voor meer informatie: http://www.stichtingslimwonen.nl 

 

 

 

Reacties gesloten.