Aanmeldprocedure & Inschrijven

Aanmeldprocedure Mindset Wonen:

Aanmeldprocedure Mindset Wonen:

  1. Een nieuwe aanmelding kan gedaan worden via onderstaand inschrijfformulier op onze website. Wij zullen jouw aanmelding beoordelen en bekijken of je voldoet aan ons bewonersprofiel. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen, zullen wij nog contact opnemen per mail.
  2. De geïnteresseerde wordt uitgenodigd voor een (online) kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek zal plaatsvinden met het huidige bestuur van Mindset Wonen en Barbara Maiburg (onze projectadviseur van WOONLINK). In dit gesprek wordt bekeken óf je in aanmerking komt voor Mindset Wonen en worden de voorwaarden besproken die de vereniging stelt aan een nieuwe bewoner. Ook is er natuurlijk ruimte voor eventuele vragen vanuit de geïnteresseerde.
  3. Wanneer de geïnteresseerde voldoet aan de voorwaarden en de eerste indruk positief is, wordt hij of zij uitgenodigd om kennis te maken met de overige bewoners van Mindset Wonen. Hiermee kan worden bekeken of het onderling klikt en de persoon past binnen de groep. Aan de geïnteresseerde zal worden gevraagd om mee te draaien binnen de vereniging. Dit houdt in dan je (minimaal) twee bijeenkomsten bijwoont.
  4. Na de bijeenkomst geven de eventuele toekomstige bewoner en de contactpersonen aan hoe ze het ervaren hebben. Er vindt een evaluatie plaats.
  5. Als uit het gesprek blijkt dat beide partijen positief zijn, teken je als nieuwe bewoner een intentieverklaring. Met dit formulier toon je aan dat je je wilt aansluiten als lid van de Vereniging Mindset Wonen

Voorwaarden bij definitieve toelating:  

  1. De bewoner staat achter de vereniging en de daarbij al genomen stappen en beslissingen van Mindset Wonen.
  2. De bewoner is bereid om een actieve bijdrage te leveren. Hiermee wordt onder meer bedoeld dat zij deelnemen aan de algemene vergaderingen.
  3. De bewoners is zelf verantwoordelijk dat hij of zij goed op de hoogte is van alle informatie die via de e-mail en WhatsApp verspreid wordt en daar (indien nodig) adequaat op reageert.  
  4. Omdat het appartement gehuurd wordt bij woningbouwcorporatie Talis, is het nodig dat je ingeschreven staat bij Entree.
  5. Zodra een appartement toegewezen wordt, betaalt de kandidaat €50,- aan toelatingskosten.

Vul het inschrijfformulier hieronder in om je aan te melden en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

Reacties gesloten.