Donaties

Hieronder vind je een overzicht met donaties die we hebben ontvangen. We zijn uiteraard heel blij met elk ontvangen bedrag. 

HandicapNL was voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds. HandicapNL is dé organisatie die mensen met een handicap helpt sterker te staan.

De stichting heeft uitsluitend ten doel het uitoefenen van weldadigheid, in hoofdzaak door het geven van bijdragen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid.

 

De Stichting heeft ten doel:
1. Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen;
2. De stichtsters en zij die deel uitmaken van het bestuur van de Stichting zullen nimmer rechtstreeks dan wel zijdelings een uitkering uit de stichting mogen ontvangen.

 

 

De Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening (hierna PH) verstrekt financiële ondersteuning aan projecten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met een langdurige zorgvraag

Het doel van de Stichting is het doen van uitkeringen aan rechtspersonen of instellingen (met ANBI kwalificatie), die direct of indirect de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen, alsmede het verlenen van steun waar zulks ter leniging van bedoelde nood naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is.

Zij behartigt de belangen van paters, zusters, broeders en fraters in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende kloosters. De KNR adviseert en ondersteunt de religieuze instituten gezamenlijk en individueel op verschillende terreinen. Ze brengt de religieuzen samen rond belangrijke thema’s.

 

 

Reacties gesloten.