Voordeur

Aanmelden

Lees verder

Voorwaarden & procedure

Momenteel zijn alle appartementen vergeven, maar wij hebben nog plek op onze wachtlijst! Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen wonen en voldoe jij aan onderstaand bewonersprofiel? Aarzel dan niet om contact op te nemen, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Stuur een mailtje naar mindsetwonen@gmail.com of vul het inschrijfformulier in op onze website.

 • Richtleeftijd 18-45 jaar
 • Heeft alleen een lichamelijke beperking
 • In het bezit van een persoonsgebonden budget (PGB)
 • In bezit van zorgzwaartepakket 4 of hoger vanuit de Wetlangdurige Zorg (WLZ) Als iemand een lagere indicatie heeft of een indicatie vanuit een andere wetgeving, dan wordt in onderling overleg bekeken of het financieel passend is binnen de huidige groepssamenstelling
 • Koopt de zorg deels collectief in met andere bewoners en legt hiertoe de afgesproken bijdrage in
 • Heeft een aangepaste woning nodig in verband met zorgafhankelijkheid
 • Heeft bezigheden buitenshuis, zoals werk, dagbesteding, studie of andere activiteiten
 • Als bewoner ben je in staat tot het voeren van een eigen huishouding. Dit houdt in dat je zelf regie neemt over de taken die gedaan moeten worden

Aanmeldprocedure voor de wachtlijst:

 1. Een nieuwe aanmelding (voor de wachtlijst) kan gedaan worden via onderstaand inschrijfformulier op onze website. Het bestuur zal jouw aanmelding beoordelen en bekijken of je voldoet aan ons bewonersprofiel. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen, zal het bestuur contact opnemen.
 2. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan wordt je uitgenodigd voor een (online) kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek zal plaatsvinden met het bestuur van Mindset Wonen. In dit gesprek wordt bekeken óf je in aanmerking komt voor Mindset Wonen en worden de voorwaarden besproken die de vereniging stelt aan een nieuwe bewoner. Ook is er natuurlijk ruimte voor eventuele vragen.
 3. Na dit gesprek volgt (binnen 2 weken) een terugkoppeling per mail, waarin het bestuur aangeeft of je wel/niet op de wachtlijst wordt geplaatst.
 4. Wanneer er een appartement vrijkomt, neemt het bestuur contact op met de eerste kandidaat op de wachtlijst. Er volgt dan opnieuw een gesprek om te kijken of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden en wordt nader bekeken of de zorgvraag (nog steeds) passend is en ook financieel haalbaar.
 5. Wanneer je (nog steeds) voldoet aan de voorwaarden en de indruk vanuit beide partijen positief is, word je uitgenodigd om kennis te maken met de overige bewoners van Mindset Wonen. Hiermee kan worden bekeken of het onderling klikt en of je past binnen de groep. Er zal worden gevraagd om mee te draaien binnen de vereniging. Dit houdt in dan je (minimaal) één bijeenkomsten bijwoont.
 6. Na de bijeenkomst vindt een (korte) evaluatie plaats, waarin beide partijen kunnen aangeven hoe ze het ervaren hebben.
 7. Als uit het gesprek blijkt dat beide partijen positief zijn, teken je als nieuwe bewoner een intentieverklaring. Met dit formulier toon je aan dat je je wil aansluiten als lid van de Vereniging Mindset Wonen.
Inrichting
Quote
Mindset Wonen zet vrijheid, eigen keuzes en regie houden centraal. Uniek wonen met een beperking en je eigen zorg inkopen.
Inschrijven

Bewoner worden?