Aanmeldprocedure & Inschrijven

Ben je geïnteresseerd om bij Mindset Wonen te komen wonen?

Dit gebeurt er als je je aanmeldt:

Een nieuwe aanmelding kan gedaan worden bij:
contactpersoon Mindset Wonen
Via de website www.mindsetwonen.nl

2. De toekomstige bewoner wordt uitgenodigd voor een gesprek met contactpersoon Mindset Wonen. In deze gesprekken wordt besproken of de nieuwe aangemelde bewoner voldoet aan het bewonersprofiel. Ook worden de voorwaarden die de Vereniging stelt t.a.v. deelname van de bewoners aan de vereniging besproken.

Wanneer de eerste indruk positief is wordt de betreffende bewoner uitgenodigd om voor een proefperiode van 3 maanden mee te draaien met de Vereniging. Men gaat ervan uit dat de toekomstige bewoner dan minimaal 2 algemene vergaderingen bijwoont.
3. Na de proefperiode vindt een evaluatie plaats. Alle leden van de vereniging krijgen dan de gelegenheid om via de mail evt. bezwaren m.b.t. de deelname van de aspirant-bewoner door te geven aan het bestuur. Dit wordt meegenomen bij de beslissing voor definitieve toelating van deze huurder tot de vereniging.
4. De betreffende aspirant-bewoner wordt van tevoren van deze beslissing op de hoogte gebracht door de bestuursvoorzitter.

Voorwaarden bij definitieve toelating:

1. De bewoner onderschrijft de doelstelling van de vereniging en staat achter de al genomen stappen en beslissingen van Mindset Wonen.
2. De bewoner is bereid om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de beoogde woonvorm. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat zij deelnemen aan de algemene vergaderingen.
4. De bewoner is zelf verantwoordelijk om te zorgen dat hij of zij goed op de hoogte is van alle informatie die via de mail verspreid wordt en verwacht wordt dat zij/hij daar indien nodig adequaat op reageert.

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in als je je in wil schrijven!


De procedure downloaden?

Aanmeldprocedure

Heb je nog vragen over Mindset Wonen? Neem dan contact op door het contactformulier in te vullen.