Vorige week postten we dat Mindset Wonen in het Support Magazine stond met een artikel. Vandaag is deze bij ons op de deurmat gevallen. Je kunt het artikel hieronder lezen!

Dank voor het leuke interview #Supportmagazine!

 

Bedankt voor de ontmoeting met twee initiatiefneemsters van Eikpunt in Lent. 

In de warme gemeenschappelijke ruimte werden we ontvangen. De initiatiefneemsters vertelden hun ervaringen en tips waar Mindset Wonen mee kan nemen bij de vervolgstappen. 

Eikpunt is gestart vanuit een Droom. Alle initiatiefnemers wilden samen deze droom realiseren. 

De vereniging bestaat sinds 2009. In 2016 hebben alle bewoners hun intrek genomen in onze nieuwe wijk achter de dijk langs de Waal, ter hoogte van het Fort Boven-Lent (Nijmegen). Verdeeld over de Duitslandstraat, Karl Marxstraat en Rosa Luxemburgstraat zijn er 40 huurwoningen en 9 koopwoningen verrezen uit de Vossenpelse kleigronden.

Het is gestart door een groep initiatiefnemers en in de loop van de jaren zijn er mensen bij gekomen en afgevallen. 

Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stilteruimte en een distributiepunt van biologische producten een gezondheidsbevorderende impuls gegeven worden.

Woongemeenschap Eikpunt is een vereniging waarvan de leden zich verbonden voelen door vier pijlers. Pijlers zijn waarden die elkaar bind. De pijlers van Eikpunt zijn: 

meergeneratiewonen,

duurzaamheid,

stilte & bezinning

gemeenschapsvorming.

Het woonproject wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De mensen die deelnemen aan dit project besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven. In de afgelopen jaren hebben ze elkaar leren kennen door elkaar te ontmoeten. 

Samen hebben ze afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar omgaan, wat ze van elkaar verwachten, hoe ze samenwerken in werkgroepen en besluiten nemen. We hebben tips gekregen over hoe je gedragen besluiten kan nemen en hoe je samen in een groep samenwerkt. 

Hieronder een kleine samenvatting:

Enkele tips zijn: 

  • Start met een kleine groep, een kerngroep. Probeer deze zo constant mogelijk van samenstelling te houden. Ontwikkel hierin de uitgangspunten van het project. Deze uitgangspunten dienen als stabiele basis, waarover geen fundamentele discussies meer gestart worden.
  • Belangrijk is om met elkaar te bepalen op welke wijze discussies gevoerd worden en beslissingen tot stand gaan komen. Gebeurt dat democratisch of socratisch. Dit kan hopelijk voorkomen dat er padstellingen ontstaan of onvrede zich omzet in verzet.
  • Stel een overzicht op van concrete ideeën die mensen moeten onderschrijven voordat ze al lid toetreden tot het project. Geef ook aan wat er van ze verwacht wordt als ze er eenmaal wonen.
  • Laat iedereen zoveel mogelijk datgene inzetten waarin hij/zij goed is (kwaliteiten) en dat ook leuk vindt om te doen.
  • Maak het project niet te groot qua aantal mensen. 

Het was een mooi gesprek waardoor er ideeën zijn hoe de gemeenschapsvorming van Mindset Wonen opgepakt kan worden. Hierover zullen we onze gedachte weergeven op de website bij tabblad vereniging Mindset Wonen. 

Wil jij meer weten over Eikpunt? Kijk naar het filmpje bij de NOS. 

 

Op 11 december was er een inloopavond van de Waalsprong, het stadsdeel waar ook Mindset Wonen gebouwd wordt. Hier ben ik, Nathalie, naar toe geweest. Op deze avond kreeg je een indruk hoe de Waalsprong eruit gaat zien en dan wordt het voor je gevoel echt.
Veel woningen, appartementencomplexen, een winkelcentrum, kroegen.. Heel divers aanbod dus!

Vandaag onderweg naar Eindhoven voor gesprek met het zorgkantoor Vgz om Mindset Wonen onder de aandacht te brengen.

Voor het zorgkantoor is een bewonersinitiatief nieuw. Ze ondersteunen vaker ouderinitiatieven. Mindset is echt uniek omdat wij zelf als bewoners het initiatief gaan opzetten.
Dat is nog niet gebeurd.

Het zorgkantoor gaf aan dat Mindset een mooi initiatief is en dat ze het ondersteunen. De rol van het zorgkantoor is het ondersteunen bij aanvragen en toekennen van het PGB

Fijn on met zorgkantoor contact te hebben, zodat als wij ondersteuning nodig, hebben wij een beroep op hun kunnen doen.

Gisteren is er een vervolgafspraak over de domotica voor Mindset Wonen geweest. Dit was met Talis, de aannemer, de installateur en Woonlink
Wat komt er ontzettend veel kijken bij het realiseren van een wooninitiatief. Alles is natuurlijk anders dan in een regulier huis. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de deuren eruit gaan zien en hoe ze geopend kunnen worden. Verder is er gesproken over cameratoezicht, omgevingsbesturing, brandveiligheid en waar de brandmeldingen naar toe gemeld moeten worden. Dit laatste gaat in overleg met de brandweer.

Ik heb veel wooninitiatieven zien opstarten, maar om het zelf mee te maken is toch wel anders. Ik vind het vooral bijzonder en leuk om het mee te maken!
Ik ben tot nu toe de enige die bij de gesprekken aanwezig kan zijn en de beslissingen kan nemen. Ik merk dat het best een verantwoordelijke taak is. Ik zou het fijn vinden om deze met andere toekomstige bewoners te kunnen delen.

 

Op 12 september was de infoavond van Mindset Wonen. Met de presentatie van Miel Verstappen en de presentaties van Talis, Gemeente Nijmegen en WOONLINK werd het een geslaagde avond.

Uit deze avond zijn een aantal nieuwe potentiële bewoners naar voren gekomen, waar we verder mee in gesprek gaan.

Dank aan Pluryn voor het beschikbaar stellen van de ruimte!

Op 12 september 2019 vindt de tweede informatiebijeenkomst van Mindset Wonen plaats. Mindset Wonen is een toekomstig wooninitiatief in Nijmegen voor én door mensen met een fysieke beperking, die gebruik maken van 24-uurszorg en het PGB. Het is een initiatief voor bewoners die zelf willen bepalen hoe ze leven. Mindset Wonen wordt in 2021 opgeleverd in één van de nieuwe wijken van Nijmegen, Woenderskamp.

Wil jij de regie over je leven en zorg in eigen hand houden? Kom dan naar deze avond!

Klik hier om je aan te melden!

Vandaag waren Eric Tonn en Nathalie te gast in het radioprogramma van Xandra Rakier op Omroep Gelderland, om over Mindset Wonen te praten en potentiële bewoners te werven.

Hier weer een update over Mindset Wonen!

27 mei hadden we een afspraak  met Talis, aannemersbedrijf Nijhuis, en rdgKompagne en natuurlijk Woonlink en ik, Nathalie.

Met een groep van acht mensen gepraat over hoe en wat er aangepast moet gaan worden in de appartementen van Mindset Wonen.

We begonnen virtueel bij de voordeur en daar stuitten we al op de eerste obstakels. Hoe kom je binnen als je je handen niet kan gebruiken?

Hoe breed moet de voordeur zijn?

Hoe gaat het met de verlichting wanneer je binnen komt?

Wat als er iemand voor de deur staat, hoe maak je de deur open en zie je wie er aanbelt.

Brandbeveiliging, omgevingsbesturing, noodaggregaat, oproepsystemen, plafondliften, soorten deuren, allemaal dingen die aan de orde geweest zijn.

Hoe gaat de louncheruimte gebruikt en ingedeeld worden?

Dit is iets waar alle mensen die geïnteresseerd zijn over kunnen meedenken en mee beslissen.

Er waren ook nog wat veranderingen aan het ontwerp. Er waren kleine schuurtjes bedacht maar die worden vervangen door een grote ruimte in de tuin.

Het plan is er om in september weer een infoavond te houden.. Hier binnenkort meer over!


Met doorzettingsvermogen en samenwerking met Woonlink en woningbouwcorporatie Talis is de uitdaging werkelijkheid geworden…. Wij mogen naar buiten brengen dat Mindet Wonen echt gerealiseerd gaat worden!

%d bloggers liken dit: