Vandaag zijn Michel Pott, van Talis, en Nathalie geïnterviewd door Omroep Gelderland. Dit was ook de perfecte gelegenheid om een kijkje te nemen op de bouwplaats van Mindset Wonen.

Zodra we de uitzendtijd weten melden we het uiteraard!

Op 14 mei om 19:30 uur houdt Mindset Wonen, samen met WOONLINK, een online infoavond via Zoom.

Tijdens deze avond gaan wij, als toekomstige bewoners van Mindset Wonen, graag in gesprek met je! Daarbij geven we je graag een impressie van Mindset Wonen.

Wil je meer weten over Mindset Wonen?

Sluit dan gerust aan!

En stuur een mail naar: mindsetwonen@gmail.com of app naar: 0655861726. Dan sturen wij een link en de uitleg van Zoom.

Hopelijk tot dan! 

Op 8 mei om 11:00 uur houdt Mindset Wonen, samen met WOONLINK, een online inloopochtend via Zoom.

Tijdens deze ochtend gaan wij, als toekomstige bewoners van Mindset Wonen, graag in gesprek over ons wooninitiatief.

Wil je meer weten over Mindset Wonen?

Praat dan met ons mee!

Als je mee wil doen? Stuur dan even een mail naar: mindsetwonen@gmail.com. Dan sturen wij een link en de uitleg van Zoom.

Afgelopen donderdag hebben we een video call met Slim Wonen gehad om kennis te maken en informatie uit te wisselen. Vanuit ons waren we met z’n drieën en zij waren met z’n zessen.

Slim Wonen is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening die zich ten doel stelt om mensen met lichamelijke beperking en zijn naasten een passende zorg- en woonomgeving te bieden.
Beide initiatieven zijn gestart omdat er behoefte was om een wooninitiatief op te zetten. Vanuit deze woonvragen hebben we beide ons idee uitgewerkt. En daarbij zijn mensen aangesloten.
We hebben een aantal punten besproken en wat heel duidelijk naar voren kwam is dat voor beide initiatieven het best lastig is om nieuwe bewoners te vinden. Dit was wel goed om te horen, dat we allebei daar mee worstelen. Maar dat dat niet betekent dat we ons daardoor uit het veld laten slaan.
We hebben verder besproken hoe we elkaar eventueel kunnen ondersteunen. Hier gaan we waarschijnlijk de volgende keer over doorpraten.

Deze video call zal waarschijnlijk over twee weken opnieuw plaatsvinden.

Mocht je erbij willen zijn, neem dan contact op met ons.

 

 

Vandaag is er een persbericht gepubliceerd dat de bouw van het appartementencomplex waar Mindset Wonen onderdeel van is, begonnen is. Hieronder vind je de link.
Nog enkele woningen van Mindset Wonen zijn beschikbaar.

https://www.talis.nl/start-bouw-124-betaalbare-huurappartementen-woenderskamp/?fbclid=IwAR3e1la3COZry8e25Wy7ktJk2rRdkBSMn3TZOrwh6f7hyHIvYP0INc4d6ys

Vorige week postten we dat Mindset Wonen in het Support Magazine stond met een artikel. Vandaag is deze bij ons op de deurmat gevallen. Je kunt het artikel hieronder lezen!

Dank voor het leuke interview #Supportmagazine!

 

Bedankt voor de ontmoeting met twee initiatiefneemsters van Eikpunt in Lent. 

In de warme gemeenschappelijke ruimte werden we ontvangen. De initiatiefneemsters vertelden hun ervaringen en tips waar Mindset Wonen mee kan nemen bij de vervolgstappen. 

Eikpunt is gestart vanuit een Droom. Alle initiatiefnemers wilden samen deze droom realiseren. 

De vereniging bestaat sinds 2009. In 2016 hebben alle bewoners hun intrek genomen in onze nieuwe wijk achter de dijk langs de Waal, ter hoogte van het Fort Boven-Lent (Nijmegen). Verdeeld over de Duitslandstraat, Karl Marxstraat en Rosa Luxemburgstraat zijn er 40 huurwoningen en 9 koopwoningen verrezen uit de Vossenpelse kleigronden.

Het is gestart door een groep initiatiefnemers en in de loop van de jaren zijn er mensen bij gekomen en afgevallen. 

Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stilteruimte en een distributiepunt van biologische producten een gezondheidsbevorderende impuls gegeven worden.

Woongemeenschap Eikpunt is een vereniging waarvan de leden zich verbonden voelen door vier pijlers. Pijlers zijn waarden die elkaar bind. De pijlers van Eikpunt zijn: 

meergeneratiewonen,

duurzaamheid,

stilte & bezinning

gemeenschapsvorming.

Het woonproject wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De mensen die deelnemen aan dit project besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven. In de afgelopen jaren hebben ze elkaar leren kennen door elkaar te ontmoeten. 

Samen hebben ze afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar omgaan, wat ze van elkaar verwachten, hoe ze samenwerken in werkgroepen en besluiten nemen. We hebben tips gekregen over hoe je gedragen besluiten kan nemen en hoe je samen in een groep samenwerkt. 

Hieronder een kleine samenvatting:

Enkele tips zijn: 

  • Start met een kleine groep, een kerngroep. Probeer deze zo constant mogelijk van samenstelling te houden. Ontwikkel hierin de uitgangspunten van het project. Deze uitgangspunten dienen als stabiele basis, waarover geen fundamentele discussies meer gestart worden.
  • Belangrijk is om met elkaar te bepalen op welke wijze discussies gevoerd worden en beslissingen tot stand gaan komen. Gebeurt dat democratisch of socratisch. Dit kan hopelijk voorkomen dat er padstellingen ontstaan of onvrede zich omzet in verzet.
  • Stel een overzicht op van concrete ideeën die mensen moeten onderschrijven voordat ze al lid toetreden tot het project. Geef ook aan wat er van ze verwacht wordt als ze er eenmaal wonen.
  • Laat iedereen zoveel mogelijk datgene inzetten waarin hij/zij goed is (kwaliteiten) en dat ook leuk vindt om te doen.
  • Maak het project niet te groot qua aantal mensen. 

Het was een mooi gesprek waardoor er ideeën zijn hoe de gemeenschapsvorming van Mindset Wonen opgepakt kan worden. Hierover zullen we onze gedachte weergeven op de website bij tabblad vereniging Mindset Wonen. 

Wil jij meer weten over Eikpunt? Kijk naar het filmpje bij de NOS. 

 

Op 11 december was er een inloopavond van de Waalsprong, het stadsdeel waar ook Mindset Wonen gebouwd wordt. Hier ben ik, Nathalie, naar toe geweest. Op deze avond kreeg je een indruk hoe de Waalsprong eruit gaat zien en dan wordt het voor je gevoel echt.
Veel woningen, appartementencomplexen, een winkelcentrum, kroegen.. Heel divers aanbod dus!

Vandaag onderweg naar Eindhoven voor gesprek met het zorgkantoor Vgz om Mindset Wonen onder de aandacht te brengen.

Voor het zorgkantoor is een bewonersinitiatief nieuw. Ze ondersteunen vaker ouderinitiatieven. Mindset is echt uniek omdat wij zelf als bewoners het initiatief gaan opzetten.
Dat is nog niet gebeurd.

Het zorgkantoor gaf aan dat Mindset een mooi initiatief is en dat ze het ondersteunen. De rol van het zorgkantoor is het ondersteunen bij aanvragen en toekennen van het PGB

Fijn on met zorgkantoor contact te hebben, zodat als wij ondersteuning nodig, hebben wij een beroep op hun kunnen doen.

Gisteren is er een vervolgafspraak over de domotica voor Mindset Wonen geweest. Dit was met Talis, de aannemer, de installateur en Woonlink
Wat komt er ontzettend veel kijken bij het realiseren van een wooninitiatief. Alles is natuurlijk anders dan in een regulier huis. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de deuren eruit gaan zien en hoe ze geopend kunnen worden. Verder is er gesproken over cameratoezicht, omgevingsbesturing, brandveiligheid en waar de brandmeldingen naar toe gemeld moeten worden. Dit laatste gaat in overleg met de brandweer.

Ik heb veel wooninitiatieven zien opstarten, maar om het zelf mee te maken is toch wel anders. Ik vind het vooral bijzonder en leuk om het mee te maken!
Ik ben tot nu toe de enige die bij de gesprekken aanwezig kan zijn en de beslissingen kan nemen. Ik merk dat het best een verantwoordelijke taak is. Ik zou het fijn vinden om deze met andere toekomstige bewoners te kunnen delen.

 

%d bloggers liken dit: