Gesprek met Zorgkantoor

Vandaag onderweg naar Eindhoven voor gesprek met het zorgkantoor Vgz om Mindset Wonen onder de aandacht te brengen. Voor het zorgkantoor is een bewonersinitiatief nieuw. Ze ondersteunen vaker ouderinitiatieven. Mindset is echt uniek omdat wij zelf als bewoners het initiatief gaan opzetten. Dat is nog niet gebeurd. Het zorgkantoor gaf …

Tweede afspraak over domotica

Gisteren is er een vervolgafspraak over de domotica voor Mindset Wonen geweest. Dit was met Talis, de aannemer, de installateur en WoonlinkWat komt er ontzettend veel kijken bij het realiseren van een wooninitiatief. Alles is natuurlijk anders dan in een regulier huis. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de deuren …

Informatiebijeenkomst 2

Op 12 september 2019 vindt de tweede informatiebijeenkomst van Mindset Wonen plaats. Mindset Wonen is een toekomstig wooninitiatief in Nijmegen voor én door mensen met een fysieke beperking, die gebruik maken van 24-uurszorg en het PGB. Het is een initiatief voor bewoners die zelf willen bepalen hoe ze leven. Mindset Wonen wordt …