Jack Fila

Jack profielScenarioschrijver – tekstschrijver – communicatie advies, studeerde cultuur-psychologie en werkte lange tijd voor filmopdrachten in de profit sector. De laatste jaren verlegt hij zijn werkterrein meer richting het sociale domein. Hij is bij het project ‘Mindset Wonen’ betrokken voor algemeen advies en bij het inzetten van zijn netwerk.
%d bloggers liken dit: