Binnentuin

Sponsoring &
Donaties

Lees verder

Donaties

Om ons unieke bewonersinitiatief Mindset Wonen te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk geweest van subsidies, fondsen en donaties. Zonder hun steun, had dit project nooit opgericht kunnen worden. Namens alle bewoners willen wij alle subsidieverstrekkers, fondsen , sponsoren en donateurs enorm bedanken voor hun bijdrage, zodat wij nu in dit bewonersinitiatief kunnen wonen.

Ook nu kunnen wij uw steun nog goed gebruiken om ons project voort te zetten. Denk hierbij aan de verdere aankleding van onze gemeenschappelijke loungeruimte.


Subsidies

ZonMW

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. In 2020 heeft ZonMw aan Mindset Wonen een subsidie verstrekt. Alle informatie is hier te lezen.

Door deze subsidie kon er een toolkit ontwikkeld worden op het creëren van voorwaarden voor participatie van mensen met een lichamelijke beperking, voor wie er momenteel geen woon-zorginitiatieven mogelijk zijn, omdat zij 24 uur assistentie/zorg nodig hebben, of waar een andere woonvraag van toepassing is. Doel was om zelfstandig te kunnen wonen en ook zelf de assistentie en zorg te bepalen. En dat is bereikt!

Met behulp van de toolkit is vanaf (eind) 2021 gestart met de realisatie van het eerste wooninitiatief van Nederland, dat is opgezet en beheerd voor en door de doelgroep zelf. De toolkit kan gebruikt worden voor mensen met een lichamelijke beperking en organisaties die daar een binding mee hebben. Wij zijn ZonMw enorm dankbaar, omdat wij anders niet de ondersteuning en advisering hadden kunnen ontvangen die noodzakelijk is om een bewonersinitiatief te realiseren!

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland ondersteunt sinds 2006 initiatiefnemers die samen zelf willen bouwen met een procesbijdrage uit de CPO subsidieregeling. Er zijn op deze manier veel mooie initiatieven ondersteund. De regeling is een aantal keren aangepast door ontwikkelingen in de tijd. In 2019 heeft Mindset Wonen subsidie ontvangen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van ons initiatief. Dit was de sleutel om Mindset op te richten.

Daarnaast heeft Mindset Wonen van de provincie ook een Corona bijdrage gekregen om te onderzoeken hoe je elkaar in Corona tijd online kunt leren kennen en hoe je aan de groepsvorming kunt werken. Bedankt daarvoor!

NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind)

NSGK heeft Mindset Wonen in 2018-2019 een startsubsidie gegeven, waardoor de eerste stappen van gezet konden worden door de Stichting tot steun van Mindset Wonen op te richten.


Fondsen

Voor de financiële bijdrage om onze gemeenschappelijke ruimte in te richten en domotica aanpassingen voor de elektrische deuren en het zorgoproepsysteem bedanken wij onderstaande fondsen:

Doneren