Animatie

Stichting
Mindset Wonen

Lees verder

Onze stichting

Aan Mindset Wonen zit ook een stichting verbonden, Stichting tot steun van Mindset Wonen. Deze stichting is bedoeld om de vereniging financieel te ondersteunen. Hieronder kun je zien wat de stichting inhoudt. Per 8 februari 2019 is Stichting tot steun van Mindset Wonen actief.

De stichting heeft ten doel het ondersteunen bij de realisatie van het oprichten en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen en het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat ten behoeve van (jong)volwassenen door (de toekomstige leden en het bestuur van de op te richten) Vereniging Mindset wonen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van de welzijn van en het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat voor (jong)volwassenen
  • Het verlenen van materiële en immateriële hulp en ondersteuning aan en ten behoeve van activiteiten en initiatieven van de Vereniging Mindset Wonen
  • Het verwerven van fondsen in de vorm van subsidies of anderszins om Vereniging Mindset Wonen op te kunnen richten en haar continuïteit te kunnen waarborgen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn
Onze vereniging