Binnentuin

Vereniging
Mindset Wonen

Lees verder

Onze vereniging

In februari 2021 is de ‘Vereniging Mindset Wonen’ opgericht. Alle bewoners van Mindset Wonen zijn lid van de vereniging en bespreken samen hoe ze de vereniging willen vormgeven.

Van de leden wordt verwacht dat ze meedenken en meebeslissen over allerlei onderwerpen waar ze bij Mindset Wonen mee te maken krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de invulling van de collectieve zorg, de inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte of de PR. Gezamenlijke betrokkenheid is essentieel voor de continuïteit van Mindset Wonen.

Van ieder lid wordt dus verwacht dat zij de intentie hebben om zich voor Mindset Wonen in te zetten. Naast inzet wordt van de leden verwacht dat zij de visie van Mindset Wonen onderschrijven, waarbij drie pijlers centraal staan:

  • Zelfstandig wonen in een eigen appartement
  • Ruimte voor ontmoeting
  • Samen regie over de zorg
Aanmelden
Binnentuin

Het bestuur

Binnen de Vereniging Mindset Wonen is er ook een bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is het aanspreekpunt van de vereniging en zorgt voor de financiële en organisatorische aspecten van de Vereniging Mindset Wonen. Het bestuur draagt bijvoorbeeld zorg voor het organiseren van de algemene ledenvergaderingen, het aangaan en onderhouden van de externe contacten en de financiën.

Maaike Secretaris
Simon Penningmeester
Roel Voorzitter