Vereniging Mindset Wonen

De Vereniging  Mindset Wonen & haar leden

In 2017 is Mindset Wonen gestart. Mindset Wonen wil met een kleine groep bewoners in 2020 een vereniging oprichten. Dit zal gedaan worden onder de naam “Vereniging Mindset Wonen” afgekort tot VMW. Alle bewoners van Mindset Wonen worden lid van de vereniging en bespreken samen hoe ze de vereniging gaan vormgeven.

Van de leden wordt verwacht dat ze meedenken en meebeslissen over de onderwerpen waar ze bij Mindset Wonen mee te maken zullen krijgen. Van alle leden wordt betrokkenheid bij het inrichten en onderhoud van de gezamenlijke ruimtes verwacht. Gezamenlijke betrokkenheid is essentieel voor de continuïteit van Mindset Wonen en we verwachten dat de leden de intentie hebben om zich voor Mindset Wonen in te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders talenten en mogelijkheden.

Naast inzet vraagt Mindset Wonen de leden om de visie van Mindset Wonen te onderschrijven waarbij de drie pijlers centraal staan.

Zelfstandig wonen in een eigen appartement.

Ruimte voor ontmoeting.

Eigen regie, (gedeeltelijk samen)

Binnen Mindset Wonen is er ook een bestuur 

De vereniging kent een bestuur bestaande uit maximaal 5 leden. 

Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van de bijeenkomsten van de leden, het onderhouden van de externe contacten, de financiën en het organiseren van activiteiten.

Het bestuur komt minstens een keer per  maand bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt.

De vereniging heeft leden (de bewoners). Aan deze leden worden inschrijfgeld en een maandelijkse bijdrage gevraagd.  Deze gelden worden aangewend o.a ter dekking van de kosten en de huur van de gemeenschappelijke ruimte .

%d bloggers liken dit: